Үндсэн агуулга руу шилжих

11 Хичээлийн ангиллууд

МЕНЕЖМЕНТ & МАНЛАЙЛАЛ
2 Хичээлийн ангиллууд
Бүх курсуудыг үзэх
1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
ГАРААНЫ БИЗНЕС
2 Хичээлийн ангиллууд
Бүх курсуудыг үзэх
ГАРААНЫ БИЗНЕС

Хичээлийг хамгийн оновчтой байдлаар үзэхийн тулд Chrome эсвэл Safari программуудын хамгийн сүүлийн хувилбарыг ашиглахыг зөвлөж байна. Төлбөргүй сургалт бөгөөд та оюутнаар элсэн суралцах боломжтой. Үүний тулд та эхлээд www.businessacademy.mn онлайн сургалтын цахим хуудсанд  бүртгүүлэн /register/ нэвтэрч орно.